'Ofis Senin Ofisinn' Türkiye'nin En Büyük Ofis Kırtasiye Sitesi "500 TL Üzeri Alışverişlerde KARGO BEDAVA" 'Ofis Senin Ofisinn' Türkiye'nin En Büyük Ofis Kırtasiye Sitesi "500 TL Üzeri Alışverişlerde KARGO BEDAVA" 'Ofis Senin Ofisinn' Türkiye'nin En Büyük Ofis Kırtasiye Sitesi "500 TL Üzeri Alışverişlerde KARGO BEDAVA" 'Ofis Senin Ofisinn' Türkiye'nin En Büyük Ofis Kırtasiye Sitesi "500 TL Üzeri Alışverişlerde KARGO BEDAVA"

Kullanıcı Sözleşmesi

Satış Sözleşmesi
1.     1. TARAFLAR

1.     1.1. (SATICI) OFİSİNN: Ünvanı :

1.     KARAOĞLU KIRTASİYE TİCARET A.Ş

2.     Adres : Sanayi Mah. Anadolu Blv. 36/ Ortahisar / TRABZON

3.     Telefon : 444 38 60

4.     Faks : 

2.     1.2. ALICI:

1.     Adı soyadı :

2.     Firma Adı : ……………………………………

3.     Adresi :......................................................

4.     Telefon: …………………………………… / Email: ……………………………………

2.     2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

1.     2.1. İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’NIN OFİSİNN’e ait www.ofisinn.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

2.     2.2. İşbu sözleşme hükümleri; ticari alım satımlarda geçerli olan Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve burada sayılmayan genel hükümlere tabi olup Tüketici Kanunu ve ilgili yönetmelikleri uygulanmaz.

3.     3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER

Satın alma işlemini gerçekleştirdiğiniz andaki güncel sepetinizde olan ürünlerdir.

4.     4. TESLİM YERİ VE ZAMANI

1.     4.1. Teslimat Bilgileri :

2.     Teslimat Adresi:

3.     Teslim Edilecek Kişi:

4.     Fatura Adresi :

5.     4.2. ALICI tarafından bedeli tam ve eksiksiz olarak ödenen ürünler, ödemenin tamamlanmasından sonra ALICI’NIN yukarıda belirtmiş olduğu adrese kesin bir süre sayılmamakla birlikte 7 iş günü içerisinde teslim edilecektir. Ancak siparişi verilen ürünlerin stoklarda olmaması veya ALICI’NIN teslimat adresini değiştirmesi gibi nedenlerden dolayı süresi içerisinde teslim edilemeyen ürünlerden OFİSİNN sorumlu tutulamaz.

6.     4.3. OFİSİNN, ALICI’NIN vermiş olduğu teslimat adreslerini doğrulamakla ve kontrol etmekle yükümlü değildir. ALICI’NIN vermiş olduğu adrese yapılan teslimattan ALICI sorumlu olup 3. Kişi/Kurumlara yapılan teslimat iş bu sözleşme belirtilen sürelerin uzaması ve teslimatın yapılmamış olması anlamında yorumlanmaz ve ALICI’NIN işbu sözleşmeden kaynaklanan sorumluluklarını kaldırmaz.

5.     5. ÖDEME

1.     5.1. ALICI, Sipariş etmiş olduğu ürünlere ait bedeli ve aksi ayrıca kararlaştırılmamış ise gönderim masraflarını tam ve eksiksiz olarak OFİSİNN hesabına ödemeyi taahhüt eder. ALICI, ödemeyi kredi kartları ve banka kartları ile yapabileceği gibi, havale/EFT ve kapıda nakit ödeme yöntemiyle de yapabilir.

2.     5.2. Havale/EFT ile yapılan ödemelerde; OFİSİNN, ALICI tarafından sipariş edilen ürün/ürünlere ilişkin bedelin kendi hesabına geçmesi ile birlikte ilgili siparişi işleme alır. Havale/EFT ile yapılan ödemelerde yaşanabilecek gecikmelerden OFİSİNN sorumlu tutulamaz.

3.     5.3. ALICI, aksi belirtilmedikçe satın alma sırasında firması ve fiyatı belirlenen kargo / ulaştırma ücretini ayrıca OFİSİNN’a ödemek zorundadır. OFİSİNN, standart dışı boyutlarda veya ağırlıklardaki ürün gönderimlerinde ya da kargo / ulaştırma bölgesi dışında kalan yerleşim yerlerine yapılan gönderimlerde ekstra kargo / ulaştırma ücreti talep etme hakkına sahiptir.

6.     6. MADDE 6: KOŞULSUZ İADE GARANTİSİ

1.     6.1. ALICI, satın aldığı ürünleri teslim tarihinden itibaren 30 gün boyunca, OFİSİNN’e koşulsuz ve kolayca iade edebilir. Ancak, bu hakkın kullanılabilmesi için ürünlerin orijinal ambalajının açılmamış ve zedelenmemiş olması gerekmektedir. ALICI, iade ve değişim işlemleri için; müşteri temsilcilerine bilgi vermeli ve iade/değişim formunu düzenleyip OFİSİNN’a elektronik ortamda veya posta yoluyla ulaştırmalıdır.

2.     6.2. ALICI, iade edilen ürünler için, kargo payı dahil edilmeden (ürün birim fiyatı +KDV) şeklinde iade faturasını da ürünlerle birlikte göndermek yükümlülüğü altındadır.

3.     6.3. OFİSİNN tarafından döneme ve sipariş miktarına bağlı olarak verilen promosyon ve hediyeler de ürünle birlikte ALICI tarafından aynen iade edilmelidir.

7.     7. MADDE 7: AYIPLI ve EKSİK MALLARDA UYGULANACAK USUL

1.     7.1. ALICI, Sipariş etmiş olduğu ürünlerin teslimi sırasında ayıp ve eksiklik kontrolü yapmakla mükelefftir.

2.     7.2. ALICI, Teslim edilen ürünler içerisinde açıkça görülen bir ayıp olması halinde 2 gün içerisinde derhal durumu OFİSİNN’ a ihbar edeceğini aksi halde teslim edilen ürünü ayıplı hali ile kabul ettiğini beyan eder.

3.     7.3. ALICI, teslim edilen ürünlerde açıkça görülmeyen (gizli) ayıplara karşı denetim ve kontrol yükümlülüğünü sağlayacağını, teslim tarihinden itibaren 8 gün içerisinde ürünlerde bir ayıp tespit etmesi halinde derhal OFİSİNN’a ihbar edeceğini aksi halde ürünü ayıplı hali ile kabul ettiğini beyan eder.

4.     7.4. ALICI, Ayıp ihbarı ile birlikte "iade formunu” doldurarak, ürünü teslim almış olduğu şekli ile tam ve eksiksiz olarak OFİSİNN’a göndermekle mükelleftir.

5.     7.5. OFİSİNN, Usulüne uygun olarak yapılan ihbar ve ürünün teslimi ile birlikte gerekli kontrolleri yaparak ALICI’nın beyanlarında haklı olduğunun anlaşılması halinde ayıplı ürünü değiştirerek ALICI’ya tüm masrafları karşılamak üzere teslim eder.

6.     7.6. ALICI’nın, İade etmiş olduğu ürünün stoklarda kalmaması ya da benzeri nedenler ile ayıpsız ürün ile değiştirme imkânı olmadığı halde OFİSİNN ürün bedelini ALICI’ya faiz ödemeksizin iade edeceğini beyan eder. Bu durumda ALICI iade faturası kesmek ve OFİSİNN’a ulaştırmak zorundadır.

7.     7.7. Kredi Kartı yapılan ödemelerde iade bedeli kullanılan kredi kartına iade edilecek olup, bankalardan kaynaklanan gecikmelerden OFİSİNN sorumlu tutulamaz.

8.     7.8. Ürün/Malların iadesinde vergi usul kanunu ve yönetmelik hükümleri saklı olup ALICI VE OFİSİNN İşbu hükümlere riayet etmekle mükelleftir.

9.     7.9. ALICI, Satın almış olduğu ürünün kurulum/destek gerektirmesi halinde sadece yetkili servis tarafından müdahale edilmesi gerektiğini bildiğini aksi halde yetkisiz kişilerce yapılan müdahale nedeni çıkabilecek her türlü sorun/uyuşmazlıkta OFİSİNN’ı sorumlu tutamayacağını kabul ve beyan eder.

8.     8. GİZLİLİK

1.     8.1. OFİSİNN tarafından ALICI’ya üyelik sırasında sunulan, ‘kredi kartı bilgilerinin OFİSİNN tarafından saklanması’ seçeneğinin ALICI tarafından kabul edilmesi halinde, ALICI buna rıza gösterdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Söz konusu bilgiler OFİSİNN tarafından yasal amaçlar dışında kullanılmayacak, diğer üyelerle paylaşılmayacak olup, OFİSİNN tarafından gizli tutulacaktır.

2.     8.2. ALICI, kredi kart bilgilerinin, banka ve hesap bilgileri ile bunlara ait şifreleri 3.kişilerle paylaşmasından kendisi sorumludur, OFİSİNN herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

3.     8.3. TARAFLAR, iş bu sözleşme gereği birbirleri hakkında elde ettikleri ticari sırları 3. Kişilerle paylaşmamakla yükümlü olduğunu, aksi halde doğacak zararlardan sorumlu olduğunu kabul beyan ve taahhüt ederler.

4.     8.4. ALICI, iş bu sözleşmeyi imzalamakla OFİSİNN’e ait www.ofisinn.com adresli internet sitesinde yer alan gizlilik sözleşmesini kabul etmiş sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.     9. MÜCBİR NEDENLER

1.     9.1.Genel seferberlik, grev, deprem, sel, satıcının barındırma, lojistik, ulaşım ve veri tabanında meydana gelebilecek arızalar/kesilmeler gibi satıcıdan kaynaklanmayan nedenler mücbir neden olarak kabul edilecektir. Bu durumda OFİSİNN İşbu sözleşme ile yüklenmiş olduğu edimleri tek taraflı olarak yerine getirmekten ödenen bedelin iadesini yaparak tazminatsız olarak kaçınabilir.

2.     9.2. Mücbir nedenin 20 günden fazla sürmesi halinde ALICI işbu sözleşmeyi fesih ederek bedelin iadesini talep etmek hakkına sahiptir.

10.   10. SÖZLEŞMENİN FESHİ

1.     10.1. OFİSİNN, Sipariş edilen ürünlerin stokta bulunmaması, ALICI’nın ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve ALICI’NIN İşbu sözleşmede belirtilen adresine teslimat yapılamaması halinde sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız fesih etme hakkına sahiptir. Bu durumda OFİSİNN, eğer ALICI tarafından ödeme yapılmışsa ürün bedelini ALICI’ ya iade edecektir.

2.     10.2. Sözleşmenin ALICI’NIN kusuru nedeni ile fesih edilmesi halinde teslimat masrafları ALICI’YA aittir.

3.     10.3. ALICI, OFİSİNN’ın İş bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlüklerini yerine getirmediği takdirde bildirim yaparak 7 gün içerisinde üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmesini talep edecektir. Bildirime rağmen OFİSİNN’ın yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde ALICI İşbu sözleşmeyi fesih ederek ürün teslim edilmiş ise ürünü iade ederek, iade faturası kesmek şartıyla ödenen bedelin iadesini isteyebilir. OFİSİNN’ın kusuru nedeni ile fesih halinde ürün teslimat ve her türlü masraf ALICI’YA aittir.

11.   11. DELİL SÖZLEŞMESİ

1.     TARAFLAR arasında doğan/doğabilecek her türlü ihtilafta OFİSİNN ’ın ticari defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar, faks kayıtlarının, mikrofilmlerinin, e-posta yazışmalarının H.M.K md. 193 gereğince kesin delil hükmünde olacağını ALICI gayrikabil-i rücu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

12.   12. MADDE 11: YETKİLİ MAHKEME

1.     TARAFLAR, İş bu sözleşmeden kaynaklan uyuşmazlıklarda TRABZON BÖLGE İDARE MAHKEMESİ VE İCRA DAİRELERİ’nin yetkili olduğunu kabul ederler.

2.     İşbu sözleşme ALICI’NIN ödeme yapmasından önce taraflar arasında elektronik ortamda düzenlenmiş ve onaylanmıştır.

3.     SATICI: KARAOĞLU KIRTASİYE TİCARET A.Ş

4.     ALICI: ........................................

5.     Tarih: ........................................
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Yükleniyor...